Ehdolla Espoon
kunnallisvaaleissa 2021

Elonkirjon häviäminen ei saa jäädä ilmastonmuutoksen varjoon

Elonkirjossa ei ole kyse vain lajien säilymisestä vaan myös ihmiskunnan säilymisestä. Ekosysteemit tuottavat muun muassa puhdasta ilmaa ja vettä sekä ravintoa minkä lisäksi ne myös edistävät ihmisten ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä.


Peppi Seppälä
Peppi Seppälä
touko 27, 2022

Kun puhumme ympäristöongelmista suurimman huomion saa ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista ongelmista Samaan aikaan se kuitenkin jättää varjoonsa toisen jopa ilmastonmuutosta merkittävämmän uhan: kuudennen sukupuuttoaallon joka kuten ilmastonmuutos on ihmisten toiminnan aiheuttama.

Elonkirjossa ei ole kyse vain lajien säilymisestä vaan myös ihmiskunnan säilymisestä. Ekosysteemit tuottavat muun muassa puhdasta ilmaa ja vettä sekä ravintoa minkä lisäksi ne myös edistävät ihmisten ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Vaikka sukupuuttoaalto ja elonkirjon köyhtyminen johtuukin osittain ilmastonmuutoksesta, merkittävin syy on kuitenkin maan- ja merenkäyttö sekä niiden muutokset. Monokulttuurit, kuten puupellot sekä nurmet ja pellot, joilla kasvatetaan vain yhtä lajia, yhä laajemmalla levittyvät kaupungit ja liikaa hoidetut puistot eivät tarjoa tilaa luonnolle ja sen monimuotoisuudelle kukoistaa.

Tarvitsemme ilmastotoimien rinnalle myös toimia elonkirjon suojelemiseksi, nämä toimet tulee nähdä yhtä arvokkaina kuin ilmastotoimet. Elonkirjon väheneminen on siinä mielessä helpompi ongelma että sen ratkaisemiseen Suomessa pystymme me itse. Suomalaisen luonnon köyhtymisestä ja meille kotoperäisten lajien hävittämisestä emme voi syyttää ketään muuta kuin itseämme.

Tarvitsemme lisää yhtenäisempiä ja pinta-alaltaan suurempia luonnonsuojelualueita, ihmisten ylläpitämiä ruokailu ja pesäpaikkoja, enemmän yhtenäisiä elinalueita niiden pirstaloitumisen sijaan. Meidän tulee kehittää maankäyttöä aidosti kestävämpään suuntaan esimerkiksi uudistamalla metsätalouttamme ottamaan huomioon myös ekologinen kestävyys.

Maataloudesta täytyy tehdä nykyistä kestävämpää. Merkittävä osa uhanalaisista lajeista on maatalouden perinnebiotooppeja jotka ovat vähentyneet nykyisen tehotuotannon seurauksena. Perinnebiotooppien suojelulla ei voida perustella nykyistä lihantuotantoa, joka kuormittaa Itämerta tai sikojen ja broilereiden syömää soijaa jonka vuoksi sademetsiä tuhoutuu. Etenkin maataloustuet tulee uudistaa tukemaan niin luonnon monimuotoisuutta kuin ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Kaupungeissa meidän tulee ottaa huomioon kaupunkiluonto mm. tarkastelemalla uudelleen viheralueiden hoitosuunnitelmia ja lisätä niittyjä sekä vähentää tai uudelleen ajoittaa niittäminen luonnon ehdoilla. Viheralueita tulee myös yhdistää toisiinsa entistä paremmin ekologisilla käytävillä.