Ehdolla Espoon
kunnallisvaaleissa 2021

Koko Suomen Vihreät nuoret

Haluan että Vihreät nuoret ovat aidosti koko Suomen järjestö ja pystyisimme paremmin tavoittavaan myös kaupunkien ulkopuolella asuvia nuoria. Pieni paikkakunta ei tarkoit että nuoria ei kiinnostaisi yhteiskunnallinen vaikuttaminen, siihen on vain usein paljon vähemmän mahdollisuuksia.


Peppi Seppälä
Peppi Seppälä
touko 27, 2022


Kun on maalla kasvanut ja käynyt koulunsa pienessä kyläkoulussa tietää että vihreät arvot ovat tärkeitä muuallakin kuin kaupungeissa.

Lähdin aktiivisesti mukaan vihreiden nuorten toimintaan viisi vuotta sitten vaikka liittyinkin puolueeseen jo 2008. Tänä aikana olen toiminut niin paikallistasolla, työryhmissä kuin liittohallituksessa. Haluaisin hyödyntää laajaa kokemustani ja olla kehittämässä vaikuttavampia työryhmiä sekä aktiivista hallitusta. Haluan myös lisätä räväkkyyttää liiton viestintään.

Haluan että Vihreät nuoret ovat aidosti koko Suomen järjestö ja pystyisimme paremmin tavoittavaan myös kaupunkien ulkopuolella asuvia nuoria. Pieni paikkakunta ei tarkoit että nuoria ei kiinnostaisi yhteiskunnallinen vaikuttaminen, siihen on vain usein paljon vähemmän mahdollisuuksia.

Meidän tulee etenkin kuntavaalien alla tukea pieniä paikallisjärjestöjä ja toimintaryhmiä. On tärkeää että tarjoamme vaalien jälkeen apua paikkaneuvotteluihin jotta varmistamme että huikean tuloksen tekevät nuoret myös saavat ansaitsemansa vastuun.

Haluan selkiyttää työryhmien toimintaa ja erottaa vahvemmin koulutuksen ja asianuntija työryhmät omiksi kokonaisuuksikseen. Olen kokenut etenkin pienemmät työryhmät joilla on spesifi tehtävä (perustulo, asepalvelus) tehokkaiksi ja koen että tätä mahdollisuutta tulisi hyödyntää laajemmin.

Liiton tulisi myös tarjota laajemmin viestintäalustojaan jäsenistölle ja tulisi kehittää keinoja kuinka jäsenistö voisi tehokkaammin tuottaa omaa sisältöään liitolle ilman että se kuormittaa liikaa toimistoa. Liiton tulisi tarjota työkaluja aktiivisille kehittyä, kasvaa ja haastaa itseään sekä turvallisia tiloja oppia uutta ja tutustua politiikkaan.

Koronan myötä etätyöskentely on ottanut suuria harppauksia ja tätä mahdollisuutta tulisi hyödyntää laajemmin myös jatkossa, esimerkiksi osan hallituksen kokouksesta voisi pitää etänä jolloin livetapaamisiin jäisi enemmän aikaa keskestelulle ja ideoinnille.

Meidän tulisi myös paremmin pystyä keskustelemaan liittoa jakavista mielipiteistä, tähän tulisi luoda turvallinen tila jossa kaikki uskaltavat tuoda näkemyksensä esiin ja syntyy mahdollisuus dialogiin joka veisi meitä vihreänä liikkeenä eteenpäin.