Ehdolla Espoon
kunnallisvaaleissa 2021

Meidän tulee määritellä uudelleen talousjärjestelmämme

Talouskasvu ei ole itseisarvo vaan ihmisten hyvinvoinnin tuki, eikä kasvu saa lisätä eriarvoisuutta ja siten heikentää ihmisten välistä hyvinvointia.


Peppi Seppälä
Peppi Seppälä
kesä 27, 2022

Meidän on kehitettävä talousjärjestelmä, joka on irroitettu fossiilitaloudesta mutta ei heikennä ihmisten elämänlaatua. Ekologinen markkinatalous, jossa huomioidaan täysimääräisesti ulkoisvaikutukset sekä parhaimmillaan jo aiheutuneet vahingot, on tämän kehityksen kivijalka.

Talouskasvun sijaan talouden kehityksen tulisi lisätä ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Tämä saavutetaan joustavammalla työelämällä jossa palkan kasvun sijaan voimme valita lyhyemmän työajan. Lyhyempi työaika mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen sekä tarjoaa ihmisille lisää vapaa-aikaa joka lisää hyvinvointia. Ei ole järkevää että samaan aikaan on työttömiä sekä ylityöllistettyjä. Joustavampi työaika tukee erilaisia elämäntilanteita opiskelijasta eläkeläiseen.

Joustavampi työelämä tarvitsee rinnalleen perustulon joka mahdollistaa ihmisten toimeentulon erilaisissa elämäntilanteissa ilman turhaa byrokratiaa. Meidän pitää laajentaa näkemystämme työstä, tällä hetkellä etenkin naiset tekevät paljon hoivatyötä josta ei makseta palkkaa. Palkaton työ joka lisää ihmisten hyvinvointia tulee tunnustaa työksi ja sen lisäämä hyvinvointi huomioida arvioitaessa talouden kehitystä.

Talouskasvu ei ole itseisarvo vaan ihmisten hyvinvoinnin tuki, eikä kasvu saa lisätä eriarvoisuutta ja siten heikentää ihmisten välistä hyvinvointia.

Päästöjen verottaminen tuo tuloja valtiolle mutta niiden varaan ei voida rakentaa hyvinvointivaltion rahoitusta. Päästöjen vähetessä myös verotulot vähenevät, siksi ne tulee kohdistaa ilmastoinvestointeihin sekä luoda hiiliosinko jolla avulla tasataan ilmastotoimien kohdistumista pienituloisiin. Hyvinvointivaltion rahoitus on turvattava tiivistämällä veropohjaa. Yritystukia tulee karsia ja niille tulisi asettaa selkeät ympäristö ja eettisyys kriteerit. Tuilla tulee tukea uusia innovaatioita ja yrityksen aloittamista mutta etenkin suurten yritysten jatkuvaan toimintaan ei tule osoittaa tukia.

Sitä saa mitä mittaa

Tällä hetkellä mittaamme lähinnä talouden kehitystä, sen sijaan että mittaisimme ihmisten hyvinvointia. Talouden mittarit tulee uudistaa ja etusijalle tulee asettaa ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi. Tietyn tason jälkeen taloudellisen tilanteen paraneminen ei enää paranna ihmisen hyvinvointia tai mielenterveyttä. Samanaikaisesti meidän on kuitenkin tunnustettava, että Suomessa esiintyy edelleen köyhyyttä, ja sitä on kaikissa tilanteissa aktiivisesti torjuttava.

Meidän on arvioitava uudelleen, minkälaista elämää tulevaisuudessa haluamme.