Ehdolla Espoon
kunnallisvaaleissa 2021

Mitä seuraavaksi teekkarit?

Mitä seuraavaksi teekkarit? Kokosimme 5 askelta kohti yhdenvertaista ja syrjinnästä vapaata teekkarikulttuuria.


Peppi Seppälä
Peppi Seppälä
touko 27, 2022

Mitä seuraavaksi teekkarit? Kokosimme Tiina Mikkosen kanssa 5 askelta kohti yhdenvertaista ja syrjinnästä vapaata teekkarikulttuuria.

Nyt käytävässä keskustelussa puhutaan tärkeistä aiheista mutta myös keskenään erilaisista teemoista. Keskustelussa sekoittuu niin yleinen seksismi, rasismi ja muu syrjintä kuin rakenteellinen syrjintä esimerkiksi mies- nais- ja kutsukerhoina. Jotta yksilön toimintaa voidaan muuttaa, tulee meidän ensin muuttaa vallitsevia rakenteita. Siksi kokosimme 5 toimenpidettä jotka sopivat jokaiseen korkeakouluun/ainejärjestöön/kerhoon siitä, mitä seuraavaksi tulisi tehdä.

1. Tunnistetaan ja nimetään ongelmalliset rakenteet.

Ilman ongelmallisten rakenteiden tunnistamista ei niihin voida puuttua. Samalla osoitetaan, että toimijat ovat tietoisia tilanteesta eikä sitä yritetä piilotella

2. Luodaan rakenteet, joilla ongelmiin puututaan.

Ilman toimivaa systeemiä ei olemassa oleviin tai esiin nouseviin tilanteisiin voida puuttua, (Esimerkiksi sitoutuminen yhdenvertaisuuteen, häirintäyhdyshenkilöt, anonyymit palautekanavat, opiskelijoiden kasvatus)

3. Sitoudutaan käymään vaikeat keskustelut

Tämä aihe ei ole ikinä noussut näin laajaan keskusteluun. Varmistetaan, että aihe ei jää vain keskustelun tasolle vaan viedään muutos toimintaan asti.

4. Myönnetään omat virheet

Muutos lähtee nykytilanteen havainnoinnista. Ei kuitenkaan anneta syyllisyydelle valtaa vaan keskitytään yhdenvertaisen kulttuurin rakentamiseen.

5. Viedään nyt käyty keskustelu myös työelämään

Nyt käyty keskustelu on arvokasta opiskelijakulttuurin muuttamiseksi mutta samoja ongelmia on myös työelämässä, teekkarius ei lopu valmistumiseen, ei myöskään tasa-arvotyö

+ Tehdään muutos jotta jokainen voi kokea olevansa aito teekkari taustastaan riippumatta ja teekkarius voi kukoistaa entistä vahvempana!