Ehdolla Espoon
kunnallisvaaleissa 2021

Puheeni Vihreiden puoluekouksessa 2020

Kun aloitin diplomi-insinööriopintoni kuulin usein kuinka minun sukupolveni tehtävä on pelastaa maailma


Peppi Seppälä
Peppi Seppälä
kesä 27, 2022

Hyvä puoluekokous,

Kun aloitin diplomi-insinööriopintoni kuulin usein kuinka minun sukupolveni tehtävä on pelastaa maailma sitten kun olemme valmistuneet ja päättävässä asemassa.

ei ole

Se on niiden henkilöiden ketkä ovat tällä hetkellä päättävissä pöydissä kuten yritysjohtajien ja politiikkojen. On liian myöhäistä jättää vastuu ilmastoteoista nuorille tulevaisuuteen, sen sijaan nuoret on otettava osaksi päätöksentekoa jo nyt ja nuoria on kuunneltava nykyisten päättäjien toimesta

Jos vanhemmat sukupolvet kokevat oikeutuksekseen vaatia nuorilta maailman pelastamista heidän jäljiltään, on nuorillakin oikeus vaatia tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi jo tällä vuosikymmenellä, eikä 30 vuoden päästä kun me pidämme hallussamme eduskuntaa ja toimitusjohtajien salkkuja.

Nuorten pitää voida uskoa politiikkaan. Nuorten osallisuutta ei tule vähätellä eikä syyttää että ilmastolakossa otettavat selfiet lisäisivät ilmastoahdistusta sen helpottamisen sijaan. Vaikka nuorilla ei ole vielä valtaa on meidän tehtävämme varmistaa että nuorten ääni kuuluu kaikessa päätöksenteossa. Me vihreät puhumme myös nuorten äänelle ja nostamme nuoria päätöksenteon ytimeen.

Etenkin alaikäisten kuulemista tulee parantaa ja luoda myös heille tapoja vaikuttaa yhteiskunnassa. Nuorten vaikuttamisen resursseja tulee lisätä ja ilmastoliikkeitä osallistaa päätöksenteko prosesseihin. Samalla meidän tulee kunnioittaa nuorten omia tapoja vaikuttaa, ei tuputeta omia ideoitamme siitä kuinka vaikuttamistyötä tulee tehdä vaan annetaan nuorille tilaa ja resursseja vaikuttaa omalla tavallaan.

Tehkäämme siis politiikkaa nuorten ehdoilla sillä kenelle muulle muka olemme tätä planeettaa jättämässä?