Ehdolla Espoon
kunnallisvaaleissa 2021

Mielenterveyskeskustelu kaipaa rakenteellista ravistelua!

On kestämätöntä, että yhteiskunnan turvaverkon pettäessä mielenterveysongelmissa tukeminen kasaantuu yksilöille. Tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja: mielenterveyspalveluita tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ympäri Suomen


Peppi Seppälä
Peppi Seppälä
touko 27, 2022

Kirjoitimme Aino Marjamaan kanssa instagramissa viime päivinä kiertäneestä mielenterveyshaaste, jossa osallistuja avaa omaa sairaushistoriaansa. Haasteen tavoitteena on purkaa mielenterveyden ongelmia leimaavaa stigmaa. Idea on hieno ja tärkeä, mutta mielenterveyskeskustelussa tulisi siirtyä yksilön vastuuttamisesta kohti yhteiskunnallista keskustelua. Rohkeus avata suu ei riitä, jos avunpyyntö kaikuu kuuroille korville!

Usein korostetaan, sitä kuinka tärkeää on kartoittaa läheisten vointia ja siten huolehtia heistä.

Mutta entä  kun kaverille ei kuulukaan hyvää? Useimmat meistä eivät ole mielenterveyden ammattilaisia.Tärkeä aloite kouluikäisille suunnatusta mielenterveyden ensiapukurssista on vasta mennyt läpi Helsingissä:  suurimmalla osalla meistä ei ole osaamista mielenterveysongelmista kärsivän läheisen tukemiseen. Vaikka tietotaitoa löytyisikin, ei kenenkään meistä tehtävä ole kannatella läheistä loputtomiin. Ongelmistaan kertova läheinen tulisi aina ohjata ammattiavun piiriin.

Tällä hetkellä ammattiapua ei ole kuitenkaan riittävästi tarjolla. On kestämätöntä, että yhteiskunnan turvaverkon pettäessä mielenterveysongelmissa tukeminen kasaantuu yksilöille. Tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja: mielenterveyspalveluita tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ympäri Suomen, jonoja tulee purkaa sekä Kelakorvausta laajentaa kattamaan mm. tutustumiskäynnit. Avun hakeminen ja saaminen ei saa koskaan olla varallisuudesta kiinni!

Niin kauan kuin rakenteellisia ongelmia ei ole korjattu, avuntarvitsijat ovat lähipiirinsä varassa. Tämä on kestämätöntä: Sairastunut ei saa tarvitsemaansa apua, ja lähipiirillä on kohonnut riski sairastua itse.Yhteiskunnalla on siis merkittävä rooli siinä kuinka hyvin ihmiset saavat apua  

Ei tyydytä kysymään vain kysymään kuulumisia, vaan vaaditaan parempia mielenterveyspalveluita!