Kenen vastuulla kestävä kuluttaminen on?

Onko helpompaa saada kaikki kuluttajat tekemään joka kerta kaupoilla kestäviä valintoja vai onko helpompaa jos teemme kaikista valinnoista kestäviä?

Mun vastaus on jälkimmäinen, tehokkaimmin tämä toteutuisi laajentamalla tuottajien vastuuta tuottamastaan tavarasta. Entä jos jokainen vaatetuottaja olisi vastuussa tuottamiensa vaatteiden kierrättämisestä? Entä jokainen elektroniikka, huonekalu tai leluja tuottava yritys?

Jos yrityksillä olisi vastuu myös kierrättää valmistamansa tuotteet se pakottaisi muuttamaan tuotesuunnittelua niin että esineet pysyisivät mahdollisimman pitkään käytössä ja ne olisi helppo korjata ja kierrättää.  

Kiertotalous kehittyisi kun yrityksen voisivat alkaa ostaa ja myydä myös käytettyjä tuotteitaan ja monet yritykset ovat jo siirtymässä tähän, mm. varusteleka sekä Iittala ostavat molemmat vanhoja tuotteitaan ja myyvät ne eteenpäin. Vaihtoehtoisesti tavarat olisivat helposti kierrätettävissä sillä jätemaksut kohdistuisivat tuottajiin. Ne tuotteet mitkä eivät menisi kumpaankaan kategoriaan olisivat kalliimpia tai niiden tuottaminen ei olisi kannattavaa.

Samalla voisimme luoda uusia työpaikkoja kun korjauspalvelut yleistyisivät, Suomen vahvuus on korkea osaaminen, meidän on helpompi suunnitella tuotteet uudestaan kuin kilpailla syytämällä luonnonvaroja mahdollisimman halvalla markkinoille.

Vaikka yksilön teoilla on väliä on kuitenkin politiikan muuttaminen kaikista tehokkain tapa edistää kiertotaloutta sekä kestäviä elämäntapoja meille kaikille.