Tuulivoima on tulevaisuudessa merkittävin tapa tuottaa sähköä

Vihreiden energiavisiossa tuulivoiman määrä nousisi valtavasti, nykyisestä 8 TW/a (teravattia vuodessa), lukemaan 100 TW/a.

Viime vuonna tuulivoimakapasiteettimme kasvoi 75 prosentilla. Tällä tahdilla on mahdollista, että tuulivoima olisi merkittävin sähköntuotantotapa Suomessa 2035. Etenkin, kun tällä hetkellä merituulivoiman rakentamista hidastaa tällä hallituskaudella valmistellun kiinteistöverouudistuksen kaatuminen. Uudistus olisi laskenut merituulivoiman kiinteistöveron maatuulivoiman tasolle.  Merituulivoima tarvitsee vähemmän maapinta-alaa, eikä sen vuoksi tarvitse hakata metsää, ja sen sähköntuotanto on tasaisempaa.

Suomella on osaamista nousta merkittäväksi toimijaksi tuulivoiman tuotannossa. Tuulivoiman mittava lisääminen on välttämätöntä, jos haluamme saavuttaa 2035  hiilineutraaliustavoitteen, minkä lisäksi tuulivoima voisi olla ratkaisu monien kuntien talousongelmiin. Tuulivoimaloista maksetaan kiinteistöveroa ja pienille kunnille tämä voi olla merkittävimpiä tuloja. Jo nyt monissa kunnissa tuulivoimalat rahoittavat merkittävästi kouluja ja sotepalveluita.

Tuulivoimaa rakennetaan ilman valtion tukia, mutta rakentamista voidaan helpottaa ja nopeuttaa sujuvoittamalla lupakäsittelyä ja ottamalla käyttöön yhden luukun taktiikan myös tuulivoimalahankkeille. Samoin alueellisen tasa-arvon lisäämiseksi Itä-Suomen tutkaongelmaan tulee löytää ratkaisu yhdessä puolustusvoimien kanssa. Tuulivoimantuotanto hajauttaminen alueellisesti tasaisi tuulivoiman tuotantoa ajallisesti ja jakaisi hyötyjä laajemmalle.

Tulevina vuosina tuulivoimasta voi olla ylitarjontaa, jolloin runsas tuulivoiman tuotanto laskee sähkön hintaa ja sitä kautta tuulivoiman tuottavuutta. Tämä voi vähentää hetkellisesti investointeja tuulivoimaan. Jos Suomi aikoo tulevaisuudessa olla merkittävä fossiilittoman sähkön tuottaja, tähän kehitykseen olisi hyvä vastata.

Yksi mahdollisuus, jos nyt esitetyn windfall-veron toteutusta halutaan jatkaa, olisi että valtio verottaa ylisuuria voittoja, mutta samalla takaisi myös pohjahinnan sähkölle. Tämä vakauttaisi sähkömarkkinoita siihen asti, että kulutusjoustoa on saatu kehitettyä riittävästi mm. rakentamalla vedyntuotantolaitoksia sekä teollisuuden ja kansalaisten investoinneilla kulutusjoustoon. Näiden tukia voitaisiin myös rahoittaa windwall-verolla. Jos vero toteutetaan, tärkeintä on pitää huolta sen reiluudesta, ja siitä, että se ei estä investointeja uuteen fossiilittoman energiantuotantoon.

Investoimalla nyt tuuli- ja ydinvoimaan Suomi voi tulevaisuudessa olla maa, joka tuottaa fossiilittomalla sähköllä ja vedyllä valmistettuja vientituotteita, kuten terästä ja lannoitteita. Näin rahoitamme hyvinvointivaltiota jatkossakin.